Πέμπτη, 23 Απριλίου 2015

Δάσος

Μιλώντας για το δάσος και τη σημασία του για τον άνθρωπο, φτιάξαμε ένα βιβλίο στο οποίο γράψαμε όσα μάθαμε γι' αυτό.

Να μερικά από τα περιεχόμενά του:

Πέμπτη, 2 Απριλίου 2015