Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2018

Πάσχα 2018
25η Μαρτίου 2018

Ένα ταξίδι στην όμορφη Ελλάδα

Αρχικά παρουσίασα τρεις χάρτες στα παιδιά. Ένα πολιτικό της Ελλάδας, ένα γεωφυσικό και ένα παγκόσμιο. Διαβάσαμε τους τίτλους των χαρτών και τα παιδιά απάντησαν στην ερώτησή μου
 "γιατί έχουν αυτά τα ονόματα;" αντίστοιχα για κάθε χάρτη: 

"γιατί δείχνει τις πόλεις της Ελλάδας" 

"γιατί δείχνει τη φύση" και 

"γιατί δείχνει όλο τον κόσμο".

Ψάξαμε στον παγκόσμιο να βρούμε την Ελλάδα για σημειώσαμε τις παρατηρήσεις μας σχετικά με τη θέση της στον κόσμο.


Παρατηρήσαμε τους χάρτες της Ελλάδας και καταγράψαμε τις παρατηρήσεις μας.